Ir arriba
Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de la normativa de protecció de dades, li informem que les dades personals que vosté ens ha facilitat s’incorporaran a un fitxer automatitzat per al seu tractament, sent el seu titular l‘O.A.M. Palau de la Música, Congressos i l’Orquestra de València, amb la finalitat de mantindre-lo informat de totes les activitats i promocions del Palau de la Música. Les dades seran tractades, cedides o comunicades en conformitat amb el dispost en el Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la legislació vigent a l’adreça Passeig de l’Albereda, 30 – 46023 València. En enviar esta sol·licitud, vosté accepta l’esmentat tractament.

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que los datos personales que usted nos ha facilitado se incorporarán a un fichero automatizado para su tratamiento, siendo el titular el O.A.M. “Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València”, con la finalidad de mantenerle informado de todas actividades y promociones del Palau de la Música. Los datos sean tratados cedidos o comunicados en conformidad con lo dispuesto en el  Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo le informamos de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente dirigiéndose a la dirección Paseo de la Alameda, 30 – 46023 – Valencia (España). Al enviar esta solicitud, usted acepta dicho tratamiento.


koinqq merupakan agen judi bandarqq online terpercaya yang memiliki sistem keamanan yang cukup ketat, hingga membuat para member nyaman untuk bermain domino99 online terpopuler bersama agen situs judi nomor 1 Indonesia.