NEWSLETTER Contacte COVID
ÀREA PERSONAL

Història

El 1901, l’Ajuntament de València va proposar a la màxima autoritat musical de l’època, Salvador Giner, la creació de la Banda Municipal sota la direcció de Santiago Lope, que en 1903 va dirigir el seu primer concert interpretant entre altres obres “L’Entrà de la Murta” composta pel mestre Giner per al primer concert de la Banda Municipal.

Han estat directors titulars de la Banda Simfònica Municipal els mestres Lope, Vega, Ayllón, Seguí, Palanca, Ferriz, Garcés, Ribelles, Torrella i Fernando Bonete. En l’actualitat ho és Rafael Sanz-Espert .
La Banda Simfònica Municipal celebra anualment nombroses actuacions, entre les quals destaquen les celebrades per cicles en el Palau de la Música, al mes de juny, en els Jardins del Palau, en diversos municipis de la Comunitat Valenciana i ciutats europees, així com els concerts celebrats en els actes protocol·laris de l’Ajuntament en corporació.

El 5 de desembre de 2003, a proposta de la ministra d’Educació, Cultura i Esports es va concedir a la Banda la Corbata de l’Orde Civil d’Alfons X el Savi.
Està en possessió de la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts, la més alta condecoració concedida per l’Estat espanyol.