SECRETARIA DE DIRECCIÓ PROMOCIÓ INTERNA PROVISIÓ DEL LLOC DE CAP D'ÀREA. SUBDIRECTOR GESTIÓ