EXPTE.70021-000070 TECNICO-A ADMINISTRACION ESPECIAL-ECONOMISTA
CONTRACTACIÓ LABORAL FIXA UN PROFES@R ORQUESTRA, CONTRABAIX
CONVOCATÒRIA 3 PLACES PROFESSOR-A VIOLI (CONTRACTACIÓ LABORAL FIXA)